Privacyverklaring

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Leningen-en-kredieten.com hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan u echter persoonlijke informatie doorgeven, bijvoorbeeld door middel van e-mail naar ons contactadres. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voor België en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 1 september 2001 van kracht is voor Nederland.

Garanties

GEBRUIK VAN GEGEVENS

  • Uw persoonsgegevens (e-mail, naam,..) worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • Wij nemen alle mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
  • Ingevolge de wet van 8-12-92 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer – BE) en de wet van 1 september 2001 (Wet bescherming persoonsgegevens – NL) hebt u recht op inzage van uw gegevens en wijzigingen.

ADVERTEREN EN PRIVACY

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven zoals Google om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent (interest-based advertenties). Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

COOKIES

Leningen-en-kredieten.com kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch bewaard worden in uw internet browser. De informatie dat deze tekstbestanden bevatten wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Cookies vereenvoudigingen dan ook uw surfervaring en de website is meer van nut voor u. Ze helpen u door u informatie aan te bieden die meer relevant is voor u. Cookies zijn belangrijke bestanden en zonder cookies wordt uw surfervaring als lastiger ervaren.

Welke soorten van cookies gebruikt Leningen-en-kredieten.com?

De soorten cookies die onze sites gebruiken zijn te onderscheiden in vier hoofdcategorieën:

  • Strikt noodzakelijk
  • Performantie
  • Functioneel
  • Advertenties (Targeting)

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u vlot gebruik te kunnen laten maken van onze websites, de navigatie te vergemakkelijken en gebruik te maken van al zijn mogelijkheden. Zonder deze cookies kan u niet de dienstverlening bekomen die u verwacht.

Performantie cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u websites gebruikt, inclusief welke pagina’s u het vaakst bezoekt en welke foutmeldingen u eventueel op sommige pagina’s zou krijgen. Om ons deze gegeven aan te leveren is deze website voorzien van een script van Google Analytics.

Functionele cookies

Deze cookies laten onze websites toe om te onthouden welke keuzes u maakt zoals naam, taal en regio waar u zich bevindt en op basis daarvan mogelijkheden en inhoud aan u aanleveren.

Advertentie (Targeting) cookies

Deze cookies worden gebruikt om de marketing op u en uw interesses aan te passen. Verder worden ze gebruikt om te voorkomen dat u vaak dezelfde advertenties krijgt aangeboden alsook wordt de doeltreffendheid gemeten van de advertentiecampagnes.

Affiliate cookies

Deze cookies worden aangemaakt door de adverteerder waar u naartoe gaat op het ogenblik dat u zijn website bezoekt. Affiliate cookies geven aan of een bezoeker daadwerkelijk een product of service heeft gekocht. De adverteerder kan dan nagaan voor welk bedrag en via welke website de bezoeker werd doorgestuurd. Deze affiliate cookies zijn de voornaamste bron van inkomsten om onze website draaiende te houden.

Voor meer informatie over cookies kan u terecht op de pagina van Wikipedia.

Het invullen en versturen van een online kredietaanvraag gebeurt via een afzonderlijke beveiligde website. We kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van het krediet. Deze gegevens blijven wel bewaard in een databank, gebruik ervan wordt gereglementeerd door de wet op de privacy. Ingevolge de wet van 8-12-92 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) hebt u recht op inzage van uw gegevens en wijzigingen.