Wettelijke en reglementaire informatie

Persoonlijke levensfeer

Leningen-en-kredieten.com hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan u echter persoonlijke informatie doorgeven, bijvoorbeeld door middel van e-mail naar ons contactadres. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruiksvoorwaarden

Financiële producten België

Leningen-en-kredieten.com is een financiële consumentensite. Op Leningen-en-kredieten.com vindt u gesponsorde links naar websites van derden die te maken hebben met kredietverstrekking, kredietkaarten, verzekeringen en andere financiële producten en wij halen onze inkomsten dus uit reclame en het doorsturen van contactaanvragen.

Leningen-en-kredieten.com is volledig onafhankelijk en verzameld informatie over financiële producten voor Belgische consumenten. Het op deze website aangeleverd overzicht van financiële producten is bedoeld ter algemene informatie. Deze financiële informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Leningen-en-kredieten.com kan dan ook geen enkele garantie bieden aangaande de juistheid of volledigheid van deze informatie. Laat u steeds uitgebreid voorlichten door de desbetreffende kredietverstrekker over het product van uw keuze voordat u zich ergens toe verplicht. Aarzel niet om voldoende vragen te stellen bij de verzekeringsmaatschappij of kredietverstrekker.

Leningen-en-kredieten.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het aanvragen van informatie of het aangaan van verplichtingen die zich op deze of websites van derden worden aangeboden en waarnaar op deze website verwezen wordt. De informatie op deze website proberen wij zo compleet mogelijk te tonen, echter aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Financiële producten Nederland

Het aanleveren van informatie over financiële producten op het Nederlandse luik van Leningen-en-kredieten.com mag niet beschouwd worden als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten. Het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten vereist een Wft-vergunning (Wet op het financieel toezicht). Leningen-en-kredieten.com beschikt niet over een Wft-vergunning. Financiële dienstverleners die over een Wft-vergunning beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten.

Ook op het Nederlandse luik van leningen-en-kredieten.com vindt u gesponsorde links naar websites van derden die te maken hebben met kredietverstrekking, verzekeringen en andere financiële producten. Dit Nederlandse luik verzameld informatie over financiële producten voor Nederlandse consumenten.

Het invullen en versturen van een online kredietaanvraag gebeurt via een afzonderlijke beveiligde website. We kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van het krediet. Deze gegevens blijven wel bewaard in een databank, gebruik ervan wordt gereglementeerd door de wet op de privacy. Ingevolge de wet van 8-12-92 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) hebt u recht op inzage van uw gegevens en wijzigingen.

 

Door gebruik te maken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.