Spring naar de inhoud

Privacybeleid

Wie zijn wij

Deze website wordt beheerd door Peritus Consult CommV.
Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan je ons contacteren via de contactgegevens die onderaan op onze website vermeld staan.

Opgemaakt op 1 januari 2024.

Wij respecteren jouw privacy

Wij hechten veel belang aan uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Wij verbinden ons ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Wanneer deze website Leningen-en-kredieten.com uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke.

Huidig Privacy beleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen. Mogelijks zijn naast dit algemeen Privacy beleid ook specifieke richtlijnen van toepassing wanneer u gebruik maakt van online tools die voor deze website ontwikkeld zijn.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is terug te vinden op onze website.

Gebruik van gegevens

Op deze website willen we werken aan interactieve diensten en diensten op maat. Om dit te kunnen, moeten we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Hierbij vinden we de bescherming van jouw privacy en persoonlijke gegevens heel belangrijk.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor advies of andere soorten diensten. Deze website verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om contact met je op te nemen, en worden verder voor geen andere doeleinden ingezet. U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren of dat de website niet goed functioneert.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van het door u gevraagde advies
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Toegang verlenen tot online tools
 • Toesturen van onze nieuwsbrief of informatie over komende seminars en events
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van onze diensten en beheren van de inhoud van onze website
 • Analyseren van het websiteverkeer

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en deze website, voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (zoals bij het versturen van nieuwsbrieven).

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen we je persoonlijke gegevens niet doorgeven, of verkopen aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over je worden verzameld:

Sociale media

Onze blogberichten bevatten sociale mediaknoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.
Deze laten je toe op deze platformen informatie te delen, en worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf.

Deze website heeft dus geen controle op de toepassingen die deze Sociale media bedrijven met deze knoppen maken.
Wij raden je aan de gebruiksvoorwaarden en privacy beleid van deze sociale netwerken door te nemen.

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen we je gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten.
Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechterlijke beslissing, om fraude of
beveiligingsproblemen te detecteren of de rechten van deze website te beschermen.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door deze website beheerd worden.
Deze website is niet aansprakelijk voor privacy maatregelen of de inhoud van deze websites.

Uw rechten

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketing doeleinden)
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken (opzeggen van onze nieuwsbrief)

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan deze website via e-mail aan .
Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Deze website zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Contactpersoon

Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit privacy beleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar .