Spring naar de inhoud

Begrippenlijst

A B C D F G I

Afbetalingsmodaliteiten

Alle details over de manier waarop men zijn lening afbetaalt, de aard van de bedragen (kapitaal en/of intrest) en de afbetalingstermijn.

Afkoopwaarde

Bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Het is de tot op dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering, eventueel verminderd met diverse kosten.

Aflossingsplan

Overzicht van de maandelijkse afbetaling voor een lening voor de gehele duur van die lening. Wijziging van een of meerdere clausules van een bestaande overeenkomst. Schriftelijke akte die deze wijziging bekrachtigt.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij ruime overwaarde kan soms een hypotheek worden gesloten waarop niet hoeft te worden afgelost. Ook lopende hypotheken kunnen geheel of gedeeltelijk in een aflossingsvrije hypotheek worden omgezet.

Afsluitkosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijvoorbeeld: administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notariële kosten.

Annuïteit

verwijst naar de berekening van een vast bedrag dat jaarlijks moet worden betaald.

Annuïteitenhypotheek

U lost tijdens de looptijd elke maand een bedrag af. De omvang van de lening en de maandelijks te betalen rente nemen daardoor direct af. Aflossing en rente worden zo berekend, dat u de gehele looptijd (bij gelijkblijvende rente) hetzelfde bruto maandbedrag betaalt. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente. De laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing. De netto maandlast wordt steeds hoger gedurende… Lees meer »Annuïteitenhypotheek

Bankdomiciliëring

Machtiging die door de klant wordt gegeven om het de bank in naam en voor rekening van de klant mogelijk te maken de door de kredietverstrekker geëiste bedragen te betalen krachtens de kredietovereenkomst.

Banksparen

Banksparen is de mogelijkheid om via een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening te sparen voor pensioen en/of hypotheek. Het spaarbedrag voor pensioen is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, vergelijkbaar met een lijfrenteverzekering.